ประเภทของแอร์ในไทยที่นิยมกัน

การเลือกซื้อแอร์สำหรับบ้านหรือสถานที่ทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ขนาดของห้อง, ความต้องการเย็น, ระบบการทำความสะอาด และการปรับอุณหภูมิ ซึ่งมีหลายประเภทของแอร์ที่นิยมใช้กันในไทย โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้:

 

แอร์ติดผนัง (Wall-mounted Air Conditioner)

– ติดตั้งบนผนังภายในห้อง

– มีขนาดเล็กถึงกลาง สามารถใช้ได้กับห้องขนาดเล็กถึงกลาง

– มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องได้

– มีระบบกรองอากาศที่ช่วยลดสารพิษและฝุ่นละออง

 

แอร์ติดผนังแบบแยกส่วน (Split Air Conditioner)

– ประกอบด้วยตัวแยกส่วนที่ติดตั้งบนผนังภายในห้องและตัวแยกส่วนที่ติดตั้งข้างนอกอาคาร

– มีขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ สามารถใช้ได้กับห้องขนาดเล็กถึงใหญ่

– มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องได้

– มีระบบกรองอากาศที่ช่วยลดสารพิษและฝุ่นละออง

– มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงกว่าแอร์ติดผนังประเภทอื่นๆ

 

แอร์ติดแบบฝังเพดาน (Ceiling-mounted Air Conditioner)

– ติดตั้งบนเพดานภายในห้อง

– มีขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้กับห้องขนาดใหญ่ถึงอาคารที่ใหญ่

– มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องได้

– มีระบบกรองอากาศที่ช่วยลดสารพิษและฝุ่นละออง

– ต้องมีการติดตั้งที่แน่นอนและต้องใช้พื้นที่บนเพดาน

 

แอร์พกพา (Portable Air Conditioner)

– เครื่องที่สามารถย้ายได้ตามต้องการ

– มีขนาดเล็กถึงกลาง สามารถใช้ได้กับห้องขนาดเล็กถึงกลาง

– มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องได้

– ไม่ต้องมีการติดตั้งพิเศษและสามารถย้ายไปตามความต้องการ

 

แอร์ท่อนำอากาศ (Ducted Air Conditioner)

– ติดตั้งบนฝ้าเพดานหรือใต้พื้นบ้าน

– มีขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้กับอาคารที่ใหญ่

– มีความสามารถในการปรับอุณหภูมิและความชื้นในห้องได้

– มีระบบกรองอากาศที่ช่วยลดสารพิษและฝุ่นละออง

– ต้องมีการติดตั้งที่แน่นอนและสามารถปรับแต่งความเย็นในห้องได้หลากหลาย

 

ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบบไหน เมื่อถึงเวลาก็ต้องมีการดูแลทำความสะอาดและล้างแอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแอร์ 

สนใจติดต่อมืออาชีพในการล้างแอร์ เพื่อให้เราได้ดูแลแอร์ของคุณ @rak-chang