บริการติดตั้งแอร์

รายละเอียด

 • ติดตั้งโดยช่างชำนาญการจากรักช่าง
 • ช่างผ่านการอบรมความรู้ความสามารถในการล้างแอร์
 • รับประกันงานติดตั้ง 45 วัน หลังจากติดตั้งเสร็จ
 • ใส่ใจดูแลความสะอาดหน้างานหลังการติดตั้ง
 • และปกป้องหน้างานไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินลูกค้า
 • พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ทีมงานรักช่างตรวจสอบพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการติดตั้ง ดูความเหมาะสมสำหรับติดตั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน หรือคอมเพรสเซอร์แอร์
 2. ทีมช่างจะทำการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้สามารถติดแอร์ได้สะดวกเมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอน
 3. ทีมช่างจะทำการฝังพุ๊กที่ผนังแล้วยึดแผ่นเพลตด้วยน๊อตเกลียวเพราะแผ่นเพลตจะมีหน้าที่รับน้ำหนักชุดคอยล์เย็นทั้งหมด จึงต้องทำให้แน่นหนาไว้ก่อน
 4. วิธีติดแอร์บ้านในขั้นตอนนี้ช่างจะใช้ Hole Saw ในการเจาะรูที่ผนังเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว
 5. ต่อสายไฟฟ้าและพันท่อแอร์รวมกันแล้วต่อสายไฟระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
 6. ติดรางครอบท่อและท่อน้ำยาแอร์สำหรับงานภายใน แล้วไปติดตั้งรางครอบและท่อต่างๆที่ด้านนอก จากนั้นจึงแขวนคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นเพลต
 7. เดินท่อน้ำยาแอร์ซึ่งท่อจะทำมาจากทองแดง วิธีติดแอร์บ้านตรงจุดนี้ต้องระวังไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันในท่อซึ่งเป็นสาเหตุทำให้แอร์เสียได้ในภายหน้า
 8. ช่างทำการทดสอบรอยรั่วและทำสูญญากาศด้วยการทำ Vacuum ประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมงแล้วจึงไปเก็บงานในส่วนอื่นต่อ
 9. จ่ายไฟเดินเครื่อง เปิดเครื่องปรับอากาศ วัดแรงดันน้ำยาตรวจสอบความปกติของเครื่องปรับอากาศ

รายการอุปกรณ์มาตรฐาน

 1. Check sheet ตรวจสอบบริการติดตั้งแอร์ 1 ชุด
 2. เบรกเกอร์และกล่อง 1 ชุด
 3. สายไฟเชื่อมเย็น/ร้อน VAF/THW 4 เมตร
 4. สายดิน THW 4 เมตร
 5. ท่อน้ำทิ้ง PVC สีเทา 4 เมตร
 6. ยางรอง 3“ 4 ชิ้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กรณีลูกค้ายกเลิกการติดตั้งแอร์ในวันที่ติดตั้ง (ทุกกรณี) ลูกค้าต้องชำระเงินค่าเดินทางของทีมช่างจำนวน 500 บาท (หากลูกค้าซ่อม 500 บาท จะคิดเป็นค่าอะไหล่ตามจริง)
 • กรณีต้องการให้ช่างถอดแอร์เก่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 800 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของแอร์ และขนาดของ BTU)

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม

เงื่อนไขการบริการ

 • กรณีหากลูกค้ามีเครื่องปรับอากาศเก่าอยู่หน้างานสามารถแจ้งช่างให้รื้อถอนได้โดยมี 2 ตัวเลือก
 • ตัวเลือกที่ 1 ลูกค้าเก็บเครื่องปรับอากาศเก่าไว้ มีค่าบริการในการรื้อถอนให้ช่าง 800 บาท
 • ตัวเลือกที่ 2 ลูกค้าให้เครื่องปรับอากาศเก่ากับช่าง จะไม่มีค่าบริการในการรื้อถอน (กรณีสภาพแอร์เดิมเก่ามาก ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครื่องเก่า)
 • กรณีความสูงหน้างานเกิน 3 เมตร กรณีต้องใช้นั่งร้าน ทางบริษัทขอเก็บค่าบริการกับลูกค้าในการตั้งนั่งร้านเพิ่ม ราคา 1,500 บาท ( นั่งร้าน 3 ชั้น ความสูงประมาณ 5 เมตร )
 • ในกรณีเจาะผนังมากกว่า 1 รู ในการเดินท่อน้ำยาแอร์ ทางบริษัทจะขอคิดค่าบริการเป็นค่าแรงให้ช่างรูถัดไป 200 บาท
 • ปกติเครื่องปรับอากาศที่ทางลูกค้าจัดซื้อมา จะมีท่อน้ำยาแอร์แถมมาให้ ตามมาตรฐานความยาว 4 เมตร กรณีหน้างานต้องเดินท่อน้ำยาแอร์ยาวกว่าปกติ ทางบริษัทจะขอเก็บค่าบริการในส่วนเพิ่มของท่อน้ำยาแอร์และค่าเติมน้ำยาแอร์เข้าระบบ
 • ในกรณีของลูกค้าที่ซื้อมาไม่มีน้ำยาแอร์อยู่ในระบบคอมเพรสเซอร์ หรือน้ำยาแอร์ขาดหายไประดับน้ำยาแอร์ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จะมีค่าบริการส่วนเพิ่มในการเติมน้ำยาเข้าระบบแอร์ ( จะมีแอร์บางแบรนด์ที่ไม่แถมน้ำยามาในระบบคอมเพรสเซอร์ หรือแถมมาแต่ระดับน้ำยาแอร์อยู่ในระดับไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน )
 • กรุณาส่งรูปภาพบริเวณที่จะติดตั้งแอร์ ( คอยล์ร้อนคอยล์เย็น )
 • ติดตั้งบริการแค่เพียง 1 จุด กรณีย้ายติดตั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • กรณีหน้างานใช้อุปกรณ์เกินที่กำหนดจากทางบริษัทฯ แถมให้ จะขอคิดค่าบริการส่วนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์และค่าแรงในการติดตั้งให้ช่าง
 • การเดินท่อน้ำยา และสายไฟฟ้า ติดลักษณะเดินลอยติดผนังเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องติดต่อกับ นิติ หรือ ร.ป.ภ เพื่อขออนุญาตให้ช่างเข้าไปปฏิบัติงานได้
 • กรณีบ้านลูกค้าที่ต้องเดินสายเมนเครื่องปรับอากาศ กรณีไม่สามารถร้อยสายไฟและท่อขึ้นบนฝ้าเพดานได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ แต่จะทำการเดินสายไฟและท่อร้อยไปยังตู้ควบคุมไฟแบบเดินลอยเลาะติดผนังให้แทน
 • กรณีลูกค้าให้ติดตั้งในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายกับโครงสร้างทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งในตำแหน่งนั้น แต่จะแนะนำติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้า ช่างเดินทางไปแล้วไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้ เนื่องจากลูกค้าไม่ได้แจ้งทาง นิติ หรือ ร.ป.ภ หรือทางโครงการไม่ให้ติดตั้งในวันหยุดข้าราชการหรือเสาร์อาทิตย์ทางบริษัทจะขอคิดค่าเดินทาง ให้ช่าง 599 บาท ต่อครั้ง
 • กรณีลูกค้าขอเลื่อนวันนัดหมายเข้าตรวจสอบ กรุณาแจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ( ในเวลาทำการ 08.30 น. – 17.30 น. ) กรณีลูกค้าไม่ได้แจ้งขอเลื่อนนัดหมายใหม่ ทางบริษัทขอคิดค่าเดินทางให้กับช่าง 599 บาท ต่อครั้ง
 • อุปกรณ์มาตรฐาน ไม่สามารถเปลี่ยน,ตัด หรือขอคืนแทนเงินสดหรือส่วนลดได้
 • กรณีต้องมีการเจาะเพดาน กรีดฝ้า เจาะทะลุกระจก ลูกค้าต้องให้ช่างตกแต่งภายในเป็นผู้เก็บงาน
 • ระยะเวลาในการติดตั้งแอร์ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างาน
 • กรณีสถานที่ติดตั้งแอร์ของลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • งดให้บริการในสถานที่ไม่สะดวกระหว่างช่างฯ ปฎิบัติงาน
 • ขออนุญาตถ่ายรูปหน้างานเพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันการให้บริการ
 • ขออนุญาตขยับทรัพย์สินหรือสิ่งของลูกค้า และขออนุญาตใช้ผ้าใบคุมทรัพย์สินและสิ่งของลูกค้าบริเวณพื้นที่ช่างปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
 • รับประกันงานผลงานหลังการให้บริการ เครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยดหรือน้ำรั่วในระยะเวลาที่รับประกัน
 • ทีมงานรักช่างจะรับผิดชอบการซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วนที่เสียหายจากการติดตั้งตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของรักช่างเท่านั้น
 • การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องปรับอากาศภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 • เมื่อเกิดความบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้งทางศูนย์บริการลูกค้าของรักช่าง โทร.02-096-6220 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และ
 • หากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหาย
  ตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของทีมรักช่างแล้ว รักช่างจะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้นหากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางรักช่างแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทางรักช่างไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

 • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือมีสัตว์เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหาย หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร
 • ความเสียหายจากการใช้งานแอร์ ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ทีมของรักช่าอันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ ที่ทีมงานรักช่างได้ดำเนินการ
 • ความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น
 • ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท