บริการย้ายแอร์

 • สะดวกยิ่งขึ้น ย้ายจุดพร้อมติดตั้งภายในบ้านหรือบ้านคนละหลัง (ที่มีต้นทางและปลายทางต่างสถานที่กัน โดยมีค่าเดินทางเหมาเริ่มต้น 50 กม. แรก 750.-/ ประเภทบริการ)
 • ย้ายจุดพร้อมติดตั้งวันเดียวเสร็จ
 • คุ้มค่า ราคารวมค่าแรง รื้อถอน, ล้างแอร์, ติดตั้งใหม่ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ และอุปกรณ์มาตรฐาน 9 รายการ

บริการย้ายจุดติดตั้งแอร์ มักเกิดปัญหาในระหว่างการย้าย อาทิ การรื้อถอนที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และเก็บงานไม่เรียบร้อย ดังนั้นหากคุณต้องการการบริการมาตรฐานให้นึกถึง รักช่าง Rak-Chang ที่จะพร้อมดูแลด้วยทีมช่างมืออาชีพที่ผ่านการอบรมรับรองในงานและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเรียบร้อย ทั้งครอบคลุม จ่ายครั้งเดียว จบครบ 4 รายการ รื้อถอน, ล้างแอร์, ติดตั้งใหม่ และเติมน้ำยาแอร์ หมายความว่าพื้นที่ที่ติดตั้งแอร์เดิมจะมีความเรียบร้อยด้วยการอุดโป๊วและเก็บพื้นผิว ต่อด้วยล้างแอร์ทำให้แอร์สะอาด เย็น ประหยัดไฟ และเติมน้ำยาแอร์แล้วติดตั้งใหม่จุดที่คุณต้องการ พร้อมให้คำแนะนำว่าเหมาะสมหรือไม่ พื้นที่ให้บริการกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ก่อนดำเนินการย้ายแอร์ ช่างจะทำการตรวจสอบแอร์ว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่
 2. ดำเนินการรื้อถอนแอร์และเก็บงานอุดรอยเจาะเดิมด้วยปูนขาว
 3. ล้างทำความสะอาดแอร์ ทั้งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
 4. ติดตั้งแอร์ เดินระบบไฟ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ตามตำแหน่งที่ลูกค้าระบุ
 5. ตรวจสอบระบบการทำงานของแอร์หลังจากการติดตั้ง
 6. แนะนำการใช้งาน, วิธีดูแลรักษา พร้อมส่งมอบงาน

คุณสมบัติ

 • สะดวกยิ่งขึ้น ย้ายจุดพร้อมติดตั้งภายในบ้าน หรือบ้านคนละหลัง (ที่มีต้นทางและปลายทางต่างสถานที่กัน โดยมีค่าเดินทางเหมาเริ่มต้น 50 กม. แรก 750.-/ ประเภทบริการ)
 • ย้ายจุดพร้อมติดตั้งวันเดียวเสร็จ
 • คุ้มค่า ราคารวมค่าแรง รื้อถอน, ล้างแอร์ ,ติดตั้งใหม่ พร้อมเติมน้ำยาแอร์และอุปกรณ์มาตรฐาน 9 รายการ
 • การทำงานมาตรฐาน ด้วยทีมช่างมืออาชีพ จาก Rak-Chang รักช่าง
 • มั่นใจในงานบริการ พร้อมรับประกันเป็นเวลานานถึง 180 วัน

ขอบเขตการบริการ

ราคาครอบคลุม ค่าแรง และวัสดุส่วนที่ใช้ตามจริง 9 รายการคือ

 1. รื้อถอนแอร์(เดิม) พร้อมล้างแอร์
 2. ติดตั้งแอร์
 3. เติมน้ำยาแอร์
 4. สายไฟ VAF 8 เมตร
  สายไฟ 2 x 2.5 ตร.มม. สำหรับแอร์ขนาด 9000-13000 BTU
  สายไฟ 2 x 4 ตร.มม. สำหรับแอร์ขนาด 13000-18000 BTU
 5. สายดิน 1 x 1.5 ตร.มม. 4 เมตร
 6. เบรกเกอร์ 1 ชุด
 7. ท่อน้ำทิ้ง PVC 3/8 นิ้ว 4 เมตร
 8. ท่อน้ำยา 0.7 มม. 4 เมตร
 9. ยางตั้งคอยล์ร้อน 1ชุด

ค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1.ค่าเดินทางกรณีย้ายจุดพร้อมติดตั้งที่มีต้นทางและปลายทางต่างสถานที่กัน
เหมาเริ่มต้น 50 กม. แรก 750.-/ ประเภทบริการ
ตั้งแต่ กม. ที่ 51-100 คิดเพิ่ม 15.-/ กม.
2. ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนเกินที่ลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้นๆ
3. สายไฟ VAF
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30.-/เมตร
ขนาด 2 x 4 ตร.มม. 50.-/เมตร
ขนาด 2 x 6 ตร.มม. 70.-/เมตร
4. สายดิน 1 x 1.5 ตร.มม. 10.-/เมตร
5. เบรกเกอร์ 150.-/ชุด
6. ชุดท่อน้ำยาขนาด 1/4 นิ้ว – 5/8 นิ้วพร้อมฉนวนหุ้ม 400.-/เมตร
7. ชุดท่อน้ำยาขนาด 6/8 นิ้ว พร้อมฉนวนหุ้ม 650.-/เมตร
8. ชุดท่อน้ำยาขนาด 7/8 นิ้ว พร้อมฉนวนหุ้ม 750.-/เมตร
9. ท่อน้ำทิ้ง PVC 3/8 นิ้ว 40.-/ เมตร
10. เบรกเกอร์ Haco 32A (3 เฟส) 1,000.-/ ชุด
11. ขายางตั้งคอยล์ร้อน 3 นิ้ว 200.-/ชุด
12. รางครอบท่อน้ำยา #75 (รวมข้อต่อในระยะ 1 เมตร) 300.-/เมตร
13. รางครอบสายไฟ #4 (พลาสติก) 70.-/เมตร
14. ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน, คอยล์เย็น 500.-/ชุด
15. ขาแขวนเหล็กคอยล์ร้อนแบบกระเช้า 900.-/ชุด
16. เติมน้ำยาแอร์
#R22 หรือ #R32A 30.-/ ปอนด์
#R410A 750.-/ กก.
#R410A (INVERTOR) 750.-/ กก.
17. อุปกรณ์เก็บผนังขนาด 3″ (ติดเพิ่มจากมาตรฐาน) 80.-/ตัว
18. กราวด์แท่ง(ROD)ขนาด 30 cm.(ไม่รวมสายไฟ) 200.-/จุด
19. งานเจาะช่องผนัง, พื้นหินชนิดต่างๆ 2,500.-/จุด
20. งานเจาะผนัง, พื้นไม้, ไฟเบอร์ 1,000.-/จุด
21. ชุดโครงเหล็ก Support สาหรับผนังกระจก, บล็อคแก้ว, โลหะ 1,000.-/ชุด
22. งานสกัด, เจาะรูและเก็บผนัง (ไม่รวมงานเก็บสี) 300.-/จุด
23. ตัวเปลี่ยนทิศทางลมคอยล์ร้อน 1,000.-/ตัว
24. บริการนั่งร้าน
ความสูงไม่เกิน 5 เมตร 2,000/เมตร
ความสูงไม่เกิน 6 – 8 เมตร 3,000/เมตร
25. ลูกเซอร์กิต 32 A 300.-/ตัว
26. ซ่อมฝ้า 1,000.-/ ตร.ม.
27. กาลักน้ำ 2,500.- /ตัว
28. ท่อ PVC ขนาด 3/8 นิ้ว – ¾ นิ้ว สีขาว 70.-/เมตร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมดังต่อไปนี้

 1. การซ่อมสินค้า
 2. งดบริการกรณีเครื่องเสียใช้งานไม่ได้
 3. งดบริการย้ายจุดพร้อมติดตั้งที่มีต้นทางและปลายทางต่างสถานที่กัน มีระยะทางเกิน 100 กม.
 4. งดบริการย้ายพร้อมจุดติดตั้งข้ามจังหวัด
 5. การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากกรณีลูกค้าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการแก้ไขงานของบริษัทฯ
 6. ลูกค้าว่าจ้างหรือให้ช่างของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในการสั่งซื้อโดยไม่ผ่านบริษัทฯ
 7. การส่งมอบสินค้า และวัสดุส่วนที่เหลือจากการทำงาน
 8. การขออนุญาต หรือ วางเงินค้ำประกันการทำงาน กับ หน่วยงานราชการหรือ นิติบุคคลหมู่บ้าน/คอนโด