สาเหตุของ “แอร์มีกลิ่นอับ” พร้อมวิธีรับมือ

หากคุณเป็นคนที่ใช้แอร์บ่อย ๆ แล้วมักพบกับกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ คุณอาจจะกำลังสงสัยว่าสาเหตุของกลิ่นนี้คืออะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง สาเหตุที่แอร์มีกลิ่นอับสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยประเภทของกลิ่นที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามสาเหตุที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้วิธีการแก้ไข ดังนี้คือสาเหตุและวิธีการรับมือที่คุณสามารถทำได้:

1. การสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก

การใช้แอร์ในระยะเวลานานๆ อาจทำให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในระบบแอร์ ทำให้เกิดกลิ่นอับขึ้น วิธีการแก้ไขคือทำความสะอาดระบบแอร์โดยการเรียกช่างที่เชี่ยวชาญในการทำความสะอาดระบบแอร์ เพื่อเอาออกจากระบบ

2. การสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย

ในบางกรณี เชื้อราและแบคทีเรียอาจสะสมอยู่ในระบบแอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นอับ วิธีการแก้ไขคือการทำความสะอาดระบบแอร์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาทำความสะอาดระบบแอร์ หรือสารฆ่าเชื้ออื่น ๆ ที่เหมาะสม

3. การรั่วซึมของน้ำที่เกิดจากการทำความเย็น

ในบางกรณี เมื่อแอร์ทำงาน อาจมีการรั่วซึมของน้ำที่เกิดจากการทำความเย็น ซึ่งอาจทำให้เกิดกลิ่นอับ วิธีการแก้ไขคือตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่เป็นต้นเหตุของการรั่วซึม หรือเรียกช่างที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและซ่อมแซมแอร์

4. การสะสมของน้ำค้าง

ในบางกรณี เมื่อแอร์ทำงานในสภาพอากาศชื้น อาจทำให้เกิดการสะสมของน้ำค้างในระบบแอร์ ทำให้เกิดกลิ่นอับ วิธีการแก้ไขคือการติดตั้งตะแกรงน้ำค้างหรือระบบระบายน้ำค้างที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสะสมของน้ำค้าง

5. การใช้งานไม่ถูกต้อง

บางครั้ง กลิ่นอับอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น การปิดแอร์โดยการถอดปลั๊กจากห้องแทนที่จะใช้สวิตช์ปิด หรือการปรับอุณหภูมิไม่เหมาะสม วิธีการแก้ไขคือให้ใช้แอร์โดยใช้สวิตช์ปิดและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หากต้องการดูประเภทของแอร์และวิธีการใช้งาน ลองเข้าไปดูได้เลย ประเภทของแอร์บ้าน 

6. การใช้งานนานเกินไป

การใช้แอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการปิดหรือรีเซ็ต อาจทำให้เกิดกลิ่นอับได้ วิธีการแก้ไขคือปิดแอร์เมื่อไม่ใช้งาน หรือเปิดระบบตั้งเวลาเพื่อให้แอร์ปิดตัวเองหลังจากใช้งานเวลาที่กำหนด

7. การบำรุงรักษาระบบแอร์

การไม่ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบแอร์อย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดกลิ่นอับได้ วิธีการแก้ไขคือทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบแอร์โดยการทำความสะอาดตัวกรองอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นและตัวกรองน้ำค้าง 

การแก้ไขกลิ่นอับที่เกิดจากแอร์ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น ผู้ใช้งานควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบแอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น สิ่งสกปรก และเชื้อรา โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการทำความสะอาดระบบแอร์ หากไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ควรเรียกช่างที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และหากยังไม่หายควรอบโอโซนโดยบริการจากรักช่าง ติดต่อเพื่อจองคิวล้างแอร์กับรักช่าง