รวมข้อควรรู้แก้น้ำแอร์หยดอย่างตรงจุด

ปัญหาน้ำแอร์หยดเกิดจากอะไรบ้าง?

การที่น้ำแอร์หยดลงมาจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความชื้นสูงในอากาศ, ท่อที่ไม่ถูกต้อง, การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง, หรือปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น เมื่อเราพบปัญหานี้ เราสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 

สาเหตุของปัญหาน้ำแอร์หยด

 

  1. ความชื้นสูงในอากาศ: เมื่อความชื้นสูงในอากาศ เช่นในช่วงฤดูฝน น้ำจะเกิดการจับตัวบนท่อที่เย็นลง ซึ่งทำให้เกิดน้ำแอร์หยด
  2. ท่อที่ไม่ตรงหรือองศาไม่ถูกต้อง: ถ้าท่อที่นำน้ำแอร์ไปยังถังรองรับไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการรั่วไหลและน้ำแอร์หยด
  3. การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง: การติดตั้งแอร์โดยไม่คำนึงถึงการระบายน้ำแอร์ออกจากเครื่อง เช่น ไม่มีท่อระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดน้ำแอร์หยด
  4. ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น: อุปกรณ์ภายในเครื่องทำความเย็นอาจมีปัญหา เช่น ท่อที่เสียหรืออุปกรณ์ทำความเย็นที่ชำรุด ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำแอร์หยด

 

วิธีแก้ไขปัญหาน้ำแอร์หยด

  1. ล้างและทำความสะอาดเครื่องแอร์: การล้างและทำความสะอาดเครื่องแอร์เป็นประจำช่วยลดการสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกภายในเครื่อง ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาน้ำแอร์หยด
  2. ตรวจสอบท่อระบายน้ำแอร์: ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำแอร์ไม่มีการอุดตันหรือเสียหาย และต้องให้แน่ใจว่าท่อถูกติดตั้งให้ถูกต้อง
  3. ปรับความชื้นในอากาศ: ใช้เครื่องปรับความชื้น เพื่อลดความชื้นในอากาศ ซึ่งอาจช่วยลดการเกิดน้ำแอร์หยด
  4. ติดต่อช่างซ่อม: หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง คุณควรติดต่อช่างซ่อมที่มีความชำนาญเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำแอร์หยด ติดต่อช่างผู้ชำนาญการได้ที่ @rak-chang