BTU แอร์ เรื่องแรกที่ต้องรู้ก่อนซื้อแอร์

 

BTU แอร์ คืออะไร?

BTU (British Thermal Unit) แอร์ เป็นหน่วยวัดการถ่ายเทความร้อนของแอร์ ซึ่งใช้ในการบอกปริมาณความเย็นที่สามารถผลิตได้จากเครื่องปรับอากาศ โดย BTU จะบ่งบอกถึงปริมาณความเย็นที่สามารถลดลงได้ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยทั่วไปแล้ว เครื่องปรับอากาศที่มี BTU สูงกว่าจะสามารถเย็นห้องได้เร็วขึ้น

 

วิธีเลือก BTU แอร์ให้เหมาะกับห้อง

 เลือก BTU แอร์ให้เหมาะกับขนาดของห้องเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่เย็นสบายและประหยัดพลังงาน การคำนวณ BTU ที่เหมาะสมสามารถทำได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ ดังนี้:

 

คำนวณพื้นที่ของห้องยังไง

วัดความกว้างของห้อง (เมตร) คูณด้วยความยาวของห้อง (เมตร) เพื่อหาพื้นที่ของห้อง (ตารางเมตร)

 

ห้องแต่ละขนาดควรใช้แอร์กี่ BTU

 

– ห้องขนาดเล็ก (10-15 ตารางเมตร): 6,000 – 8,000 BTU

– ห้องขนาดกลาง (16-25 ตารางเมตร): 9,000 – 12,000 BTU

– ห้องขนาดใหญ่ (26-40 ตารางเมตร): 13,000 – 18,000 BTU

– ห้องขนาดใหญ่กว่า (40+ ตารางเมตร): 18,000+ BTU

 

คำนวณเพิ่มเติม

หากห้องของคุณอยู่ในพื้นที่ที่รับความร้อนจากแดดตลอดวันหรือมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ภายในห้อง คุณอาจต้องเพิ่ม BTU เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเย็นห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูตรการคำนวณ BTU คือ:

BTU = (พื้นที่ห้อง x พื้นที่ตัวบ้าน) x โหลดความร้อน

โหลดความร้อนสามารถหารจากตารางข้อมูลของผู้ผลิตแอร์ได้ โดยจะแบ่งตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น การติดตั้งห้อง, การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง เป็นต้น

ในการเลือก BTU แอร์ให้เหมาะสม คุณควรพิจารณาตัวบ้านที่อยู่ของคุณด้วย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง, การฉนวน, และการระบายอากาศสามารถมีผลต่อการเลือก BTU แอร์ได้

เมื่อคุณได้รับ BTU แอร์ที่เหมาะสมสำหรับห้องของคุณแล้ว คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับความเย็นและความสบายที่แท้จริงของแอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ล้างแอร์ทุก BTU ฟรีอบโอโซน พร้อมเติมน้ำยาแอร์ฟรี เรียกพี่ช่างของเราได้เลย @rak-chang