แอร์เปลือย (Built-in wall type)

รายละเอียดของแอร์เปลือย

แอร์ที่มีเฉพาะตัวเครื่องเปล่าๆไม่มีโครงมาครอบเพราะจึงต้องทำไปฝังไว้ในฝ้าและปล่อยลมผ่านช่องลม ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 9000-60000 บีทียู โดยส่วนใหญ่เราจะพบแอร์ประเภทนี้ที่ห้องพักของโรงแรม สำนักงาน หรือบ้าน ที่มีการ Built in ติดตั้งเพื่อความสวยงานและเป็นระเบียบแต่แอร์เปลือยจะบำรุงรักษายากกว่าแอร์บ้านหรือตั้งแขวน เพราะหากจะต้องทำการซ่อมจะต้องเปิดฝ้าให้ลำบากกว่าแอร์ที่มีตัวเครื่องอยู่นอกฝ้า