แอร์โรงงาน (Chiller type)

รายละเอียดของแอร์โรงงาน

ชิลเลอร์ หรือ chiller คือ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็กหรือเรียกว่า mini chiller ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่องชิลเลอร์ โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า evaporator เพื่อนำไปใช้กับโหลดที่ต้องการ เช่น เครื่องปรับอากาศแบบใช้น้ำเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ (ส่วนมากใช้ตามอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลและ โรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก) ห้องต่างๆของอาคาร การระบายความร้อนของเครื่องจักร นำไปใช้ระบายความร้อนของโหลดต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อน ด้วยน้ำเย็น จากระบบ chiller